اعضای هيئت مديره انجمن صنفی توليدکنندگان رزين ايران (اصترا)

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی نام کارگاه محل اشتغال اصلی یا علی البدل سمت در انجمن شماره تماس تعدادآرا
1 هرمز درودی لیسانس آواشیمی اصلی دبیر 09121119792 25
2 هوشنگ طالبیان لیسانس آبنیل شیمی اصلی نایب ريیس 09131184906 21
3 رحمت اله رضایی فوق لیسانس هینزا شیمی اصلی ريیس 09121167153 20
4 مجید بیگدلی فوق لیسانس آذرتابان آسیا اصلی عضو 09121068828 13
5 محمود محبی اشتیانیانی فوق لیسانس پارس پلیمر خاوران اصلی عضو 11
6 منصور عمرانی فوق لیسانس خوش چسب کرمان علی البدل عضو 09131402693 9
7 سامرند ناسوتی دکترا سیماب رزین علی البدل عضو 09126169501 7
8 فرشاد محمودی لیسانس صدر رزین خاوران بازرس بازرس 09121788175 13
9 حسین زمانی ابیانه لیسانس هینزا شیمی بازرس بازرس 09121162635 8
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی نام کارگاه محل اشتغال اصلی یا علی البدل سمت در انجمن شماره تماس
هرمز درودی لیسانس آواشیمی اصلی دبیر 09121119792
هوشنگ طالبیان لیسانس آبنیل شیمی اصلی نایب ريیس 09131184906
رحمت اله رضایی فوق لیسانس هینزا شیمی اصلی ريیس 09121167153
مجید بیگدلی فوق لیسانس آذرتابان آسیا اصلی عضو 09121068828
محمود اشتیانی فوق لیسانس پارس پلیمر خاوران اصلی عضو 09122441281
منصور عمرانی فوق لیسانس خوش چسب کرمان علی البدل عضو 09131402693
سامرند ناسوتی دکترا سیماب رزین علی البدل عضو 09126169501
فرشاد محمودی لیسانس صدر رزین خاوران بازرس بازرس 09121788175
حسین زمانی ابیانه لیسانس هینزا شیمی بازرس بازرس 09121162635

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا