شرکت آبنيل شيمی

آدرس : اصفهان - منطقه صنعتی سه راهی مبارکه - فاز 2 - اول خيابان 10 - پلاک 9

آدرس کارخانه :اصفهان -منطقه سه راهی مبارکه - فاز 2 - اول خيابان 10- پلاک 9

تلفن : 52373401 - 031

تلفن کارخانه : 52373401 - 031

فاکس : 52373169 - 031

فاکس کارخانه : 52373169 - 031

موبايل : 9131184906

آدرس وب سايت : www.abnilshimi.com

آدرس ايميل : Info@abnilshimi.com

نوع محصولات :توليد انواع رزين ها

نام مدير عامل : آقای هوشنگ طالبيان

دکمه بازگشت به بالا